Ngjarjet kriminale në vitin 2019 përkeqësuan situatën e rendit publik në Vlorë – A2

Ngjarjet kriminale në vitin 2019 përkeqësuan situatën e rendit publik në Vlorë

Vitit 2019 mund të cilësohet si një vit problematik sa i takon situatës së rendit në qytetin e Vlorës. Të dhënat statistikore flasin për një rritje të ngjarjeve kriminale dhe zbulushmëri të ulët.