Ngrica në verilindje, rekomandohet kalimi me zinxhirë. Probleme me energjinë në disa fshatra