Niko Lera shpjegon se pse taksohen profesionet e lira dhe jo bizneset e tjera të vogla

Publikuar më: 15/3/2023, ora 21:23

Niko Lera shpjegon se pse taksohen profesionet e lira dhe jo bizneset e tjera të vogla

Publikuar më: 15/3/2023, ora 21:23

I ftuar në “A2Business” në A2CNN, Niko Lera, Drejtor i Politikave Fiskale në Ministrinë e Financave shpjegoi se përse po taksohen profesionet e lira dhe jo bizneset e tjera të vogla. Sipas Lerës, fitimi neto deri në 14 milion lekë në vit  taksohet 15 për qind. Ndërsa çdo lek shtesë mbi 14 milion lekë do të taksohet me 23 për qind.

Niko Lera shpjegon se pse taksohen profesionet e lira dhe jo bizneset e tjera të vogla

Publikuar më: 15/3/2023, ora 21:23

I ftuar në “A2Business” në A2CNN, Niko Lera, Drejtor i Politikave Fiskale në Ministrinë e Financave shpjegoi se përse po taksohen profesionet e lira dhe jo bizneset e tjera të vogla. Sipas Lerës, fitimi neto deri në 14 milion lekë në vit  taksohet 15 për qind. Ndërsa çdo lek shtesë mbi 14 milion lekë do të taksohet me 23 për qind.