Nis shpërndarja e teksteve, librat falas, por shumë të përdorur e me detyra gati

Publikuar më: 7/9/2022, ora 16:21

Nis shpërndarja e teksteve, librat falas, por shumë të përdorur e me detyra gati

Publikuar më: 7/9/2022, ora 16:21

Pak ditë nga fillimi i vitit të ri shkollor ka nisur shpërndarja e librave për nxënësit. Këtë vit tekstet do të jenë plotësisht të rinj vetëm për nxënësit e klasave të para dhe të pesta, ndërsa të tjerët do të kenë më shumë libra të përdorur. Jo pak prindër kanë vendosur t'i blejnë për shkak të shënimeve të shumta që kanë patur tekstet e vjetër.

Nis shpërndarja e teksteve, librat falas, por shumë të përdorur e me detyra gati

Publikuar më: 7/9/2022, ora 16:21

Pak ditë nga fillimi i vitit të ri shkollor ka nisur shpërndarja e librave për nxënësit. Këtë vit tekstet do të jenë plotësisht të rinj vetëm për nxënësit e klasave të para dhe të pesta, ndërsa të tjerët do të kenë më shumë libra të përdorur. Jo pak prindër kanë vendosur t'i blejnë për shkak të shënimeve të shumta që kanë patur tekstet e vjetër.