Nisin diskutimet në Kuvend për paketën fiskale 2022, debate për rekomandimet e FMN

Publikuar më: 2/11/2021, ora 15:56

Nisin diskutimet në Kuvend për paketën fiskale 2022, debate për rekomandimet e FMN

Publikuar më: 2/11/2021, ora 15:56

Ministrja e Financave prezantoi në komisionin e ekonomisë paketën e re fiskale të vitit 2022. Në te parashikohet lehtësimi i taksimit të pagave, por edhe heqja e disa lehtësive fiskale, të kërkuara nga FMN.

Nisin diskutimet në Kuvend për paketën fiskale 2022, debate për rekomandimet e FMN

Publikuar më: 2/11/2021, ora 15:56

Ministrja e Financave prezantoi në komisionin e ekonomisë paketën e re fiskale të vitit 2022. Në te parashikohet lehtësimi i taksimit të pagave, por edhe heqja e disa lehtësive fiskale, të kërkuara nga FMN.