Një libër për pushime

Publikuar më: 26/7/2022, ora 15:36

Një libër për pushime

Publikuar më: 26/7/2022, ora 15:36

Të zgjedhësh një libër për pushime nuk është gjithnjë e thjeshtë. Në morinë e përkthimeve të prezantuara së fundmi, javën e shkuar udhëtuam në qendrën “Toptani” për të zbuluar disa nga titujt e rinj. Rrugëtimi artistik i radhës për të sugjeruar tituj të rinj është në një tjetër shtëpi libri, në shtëpinë e Diturisë. Botuesja Mariana Ymeri në këtë takim prezanton pesë titujt që mendon se do të jenë shoqëruesit më artistikë gjatë pushimeve të verës.

Një libër për pushime

Publikuar më: 26/7/2022, ora 15:36

Të zgjedhësh një libër për pushime nuk është gjithnjë e thjeshtë. Në morinë e përkthimeve të prezantuara së fundmi, javën e shkuar udhëtuam në qendrën “Toptani” për të zbuluar disa nga titujt e rinj. Rrugëtimi artistik i radhës për të sugjeruar tituj të rinj është në një tjetër shtëpi libri, në shtëpinë e Diturisë. Botuesja Mariana Ymeri në këtë takim prezanton pesë titujt që mendon se do të jenë shoqëruesit më artistikë gjatë pushimeve të verës.