Një robot që dërgon e-mail dhe printeri 3D

Publikuar më: 18/6/2022, ora 18:39

Një robot që dërgon e-mail dhe printeri 3D

Publikuar më: 18/6/2022, ora 18:39

Në hapjen e konferencës “OSCAL ALBANIA”, pjesëmarrësit diskutuan në ditën e parë për mundësitë e zhvillimit në Shqipëri të programeve me kod të hapur, ku çdokush të ketë mundësi të aksesojë internetin, duke mos qenë i varur vetëm nga rrjetet e njohura deri më sot.

Një robot që dërgon e-mail dhe printeri 3D

Publikuar më: 18/6/2022, ora 18:39

Në hapjen e konferencës “OSCAL ALBANIA”, pjesëmarrësit diskutuan në ditën e parë për mundësitë e zhvillimit në Shqipëri të programeve me kod të hapur, ku çdokush të ketë mundësi të aksesojë internetin, duke mos qenë i varur vetëm nga rrjetet e njohura deri më sot.