Një thirrje teatrale për të edukuar publikun

Dilema e madhe e artit sot është të servirim atë që do publiku apo ta edukojmë atë? Hans Klip është një artist i vetëm në skenë, që na rrëfen degradimin e artit dhe shijes së publikut.