“Nuk do vaksinë? Atëherë paguaj taksë”. Vendi që ndëshkon të pavaksinuarit

Publikuar më: 12/1/2022, ora 15:07

“Nuk do vaksinë? Atëherë paguaj taksë”. Vendi që ndëshkon të pavaksinuarit

Publikuar më: 12/1/2022, ora 15:07

Nuk do vaksinë? Atëherë paguaj taksë… Rajoni i dytë më i populluar në Kanada, Kebeku, po planifikon të detyrojë të gjithë të rriturit që refuzojnë të marrin vaksinën kundër koronavirusit, të paguajnë një kontribut shëndetësor. Lëvizja pritet të nxisë debate të ashpra në vend lidhur me liritë individuale dhe përgjegjësinë sociale.

“Nuk do vaksinë? Atëherë paguaj taksë”. Vendi që ndëshkon të pavaksinuarit

Publikuar më: 12/1/2022, ora 15:07

Nuk do vaksinë? Atëherë paguaj taksë… Rajoni i dytë më i populluar në Kanada, Kebeku, po planifikon të detyrojë të gjithë të rriturit që refuzojnë të marrin vaksinën kundër koronavirusit, të paguajnë një kontribut shëndetësor. Lëvizja pritet të nxisë debate të ashpra në vend lidhur me liritë individuale dhe përgjegjësinë sociale.