Nuk ka fonde, Bashkia e Peqinit nuk paguan dot rrogat e punonjësve

Publikuar më: 17/11/2022, ora 15:25

Nuk ka fonde, Bashkia e Peqinit nuk paguan dot rrogat e punonjësve

Publikuar më: 17/11/2022, ora 15:25

E renditur ndër bashkitë me investimet më të pakta infrastrukturore, tanimë Bashkia e Peqinit ka probleme edhe për të paguar pagat e punonjësve të saj. Nga punonjësit e shërbimeve publike e deri tek administrata e bashkisë, kanë vonesa nga 1 deri ne 6 muaj pa marrë rrogat. Mos mbledhja e taksave si pasojë e shpopullimit dhe mbylljes së bizneseve shikohen si arsyet kryesore të situatës aktuale.

Nuk ka fonde, Bashkia e Peqinit nuk paguan dot rrogat e punonjësve

Publikuar më: 17/11/2022, ora 15:25

E renditur ndër bashkitë me investimet më të pakta infrastrukturore, tanimë Bashkia e Peqinit ka probleme edhe për të paguar pagat e punonjësve të saj. Nga punonjësit e shërbimeve publike e deri tek administrata e bashkisë, kanë vonesa nga 1 deri ne 6 muaj pa marrë rrogat. Mos mbledhja e taksave si pasojë e shpopullimit dhe mbylljes së bizneseve shikohen si arsyet kryesore të situatës aktuale.