Nuk kanë mundësi as për t’i vjelë, fermerët e frutikulturës pa treg, drejt falimentimit

Publikuar më: 28/9/2022, ora 12:59

Nuk kanë mundësi as për t’i vjelë, fermerët e frutikulturës pa treg, drejt falimentimit

Publikuar më: 28/9/2022, ora 12:59

Çmimet e larta te shërbimeve dhe plehrave kimike si dhe mungesa e tregut, ka bërë që fermerët e frutikulturës të dorëzohen duke lënë prodhimet e tyre bujqësore pa mbledhur. Fermerët e mollës në Korçë dhe ato të rrushit në Elbasan shprehen se çmimet që u ofrohen nuk mbulojnë as një pjese të shpenzimeve, ndërsa ndihma e shtetit mungon.

Nuk kanë mundësi as për t’i vjelë, fermerët e frutikulturës pa treg, drejt falimentimit

Publikuar më: 28/9/2022, ora 12:59

Çmimet e larta te shërbimeve dhe plehrave kimike si dhe mungesa e tregut, ka bërë që fermerët e frutikulturës të dorëzohen duke lënë prodhimet e tyre bujqësore pa mbledhur. Fermerët e mollës në Korçë dhe ato të rrushit në Elbasan shprehen se çmimet që u ofrohen nuk mbulojnë as një pjese të shpenzimeve, ndërsa ndihma e shtetit mungon.