Numri 1 i gjimnastikës botërore viziton Shqipërinë, premtohet mbështetje

Ndërsa çështja e të paturit një federatë të vetme tashmë ka marrë zgjidhje, Gjimnastika Shqiptare është gati të hedhë një hap tjetër të rëndësishëm, atë të progresit dhe zgjerimit përtej garave kombëtare.