Obeziteti te fëmijët, Ministria e Shëndetësisë: Ndryshim menuve në kopshte

Një në 5 fëmijë të moshës 8-9 vjeç është obez.

Shkarkoni aplikacionin e A2