“Ogur i zi”, harta e të dekurajuarve po zgjerohet, sfidat e prindërimit po shtohen

Publikuar më: 2/6/2022, ora 12:19

“Ogur i zi”, harta e të dekurajuarve po zgjerohet, sfidat e prindërimit po shtohen

Publikuar më: 2/6/2022, ora 12:19

Vetë vazhdimësia e jetës është e bazuar te trashëgimia. Por në Shqipëri, veçanërisht vitet e fundit, ky proces po zbehet. Lindjet e reja janë pakësuar me mbi 5 mijë vetëm në 7 vitet e fundit.

“Ogur i zi”, harta e të dekurajuarve po zgjerohet, sfidat e prindërimit po shtohen

Publikuar më: 2/6/2022, ora 12:19

Vetë vazhdimësia e jetës është e bazuar te trashëgimia. Por në Shqipëri, veçanërisht vitet e fundit, ky proces po zbehet. Lindjet e reja janë pakësuar me mbi 5 mijë vetëm në 7 vitet e fundit.