Opinioni i Venecias, ndryshime në Kushtetutë dhe Vetting

Krahas ndryshimit në kushtetutë të formulës së betimit të anëtarëve të gjykatës kryesore në vend, Komisioni i Venecias propozon të tjera ndryshime që prekin reformën në drejtësi. Në opinionin final dërguar presidencës dhe kuvendit për emërimet në gjykatën kushtetuese, Venecia verën nevojën e ndryshimeve dhe në vetting. Ndaj 2 shkallëve të këtij fundit ka vërejte për mungesë koherence, përveç ngadalësisë në vendimmarrje, që ka bllokuar funksionimin normal të institucioneve të drejtësisë.