OSHEE, plan masash për sezonin veror – A2

OSHEE, plan masash për sezonin veror