Pabarazia, ekonomia “në duar” të Tiranës, Durrësit dhe Fierit

Qarqet e vendit po përjashtohen gjithmonë e më tepër nga përfitimet e zhvillimit të ekonomisë. Të dhënat e fundit të INSTAT zbulojnë se rritja ekonomike prej 3,8% në vitin 2017 u mbështet vetëm nga qarqet e Tiranës, Durrësit dhe Fierit. Në këtë trekëndësh përqendrohet edhe 2/3 e peshës së ekonomisë.