Pagat dhe taksat, çfarë ndryshon në të ardhurat e shqiptarëve

Publikuar më: 2/1/2022, ora 17:59

Pagat dhe taksat, çfarë ndryshon në të ardhurat e shqiptarëve

Publikuar më: 2/1/2022, ora 17:59

Çdo fillimvit shoqërohet me ndryshime, përfshirë këtu edhe ato në taksa e tatime. Të tilla si rritja e pagës minimale, apo një pjesë e paketës fiskale që prek direkt biznesin. Por pjesa më e madhe e shqiptarëve do të duhet të presë muajin Korrik, kur ndryshon edhe taksimi progresiv.

Pagat dhe taksat, çfarë ndryshon në të ardhurat e shqiptarëve

Publikuar më: 2/1/2022, ora 17:59

Çdo fillimvit shoqërohet me ndryshime, përfshirë këtu edhe ato në taksa e tatime. Të tilla si rritja e pagës minimale, apo një pjesë e paketës fiskale që prek direkt biznesin. Por pjesa më e madhe e shqiptarëve do të duhet të presë muajin Korrik, kur ndryshon edhe taksimi progresiv.