Pagë shtesë 26 mijë lekë për punonjësit e transportit publik, përfitojnë edhe të larguarit

Të gjithë punonjësit apo individët e larguar nga puna në sektorin e transportit publik do të përfitojnë një pagë shtesë 26 mijë lekë. Vendimi ka hyrë tashmë në fuqi dhe është i vlefshëm edhe për idividët që kanë përfituar më herët nga paketat mbështetëse të qeverisë.