Pagesa e qirave, protestojnë tregtarët e tregut industrial në Gjirokastër

Publikuar më: 10/11/2021, ora 12:16

Pagesa e qirave, protestojnë tregtarët e tregut industrial në Gjirokastër

Publikuar më: 10/11/2021, ora 12:16

Tentativa e policisë bashkiake në Gjirokastër për të mbyllur tregun industrial me pretendimin se disa prej tregtarëve nuk kanë paguar qiratë mujore, ka hasur në kundërshtimin dhe protestën e tregtarëve tjerë të cilët shprehen se kanë qenë të rregullt me pagesat.

Pagesa e qirave, protestojnë tregtarët e tregut industrial në Gjirokastër

Publikuar më: 10/11/2021, ora 12:16

Tentativa e policisë bashkiake në Gjirokastër për të mbyllur tregun industrial me pretendimin se disa prej tregtarëve nuk kanë paguar qiratë mujore, ka hasur në kundërshtimin dhe protestën e tregtarëve tjerë të cilët shprehen se kanë qenë të rregullt me pagesat.