Pagesat për lobim, 3.6 milionë dollarë në 34 kontrata në 10 vitet e fundit vetëm në SHBA

Publikuar më: 14/9/2022, ora 15:34

Pagesat për lobim, 3.6 milionë dollarë në 34 kontrata në 10 vitet e fundit vetëm në SHBA

Publikuar më: 14/9/2022, ora 15:34

Në 10 vite, qeveritë, partitë politike dhe individë me pozita të veçanta kanë shpenzuar më shumë se 3.6 milionë dollarë në 34 kontrata lobimi në 10 vitet e fundit vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këto miliona janë vetëm një pjesë e shpenzimeve në kontrata lobim, ndaj sipas ekspertëve, është urgjente ngritja e mekanizmave kontrollues për të mbikëqyrur kontrata milionëshe për lobim.

Pagesat për lobim, 3.6 milionë dollarë në 34 kontrata në 10 vitet e fundit vetëm në SHBA

Publikuar më: 14/9/2022, ora 15:34

Në 10 vite, qeveritë, partitë politike dhe individë me pozita të veçanta kanë shpenzuar më shumë se 3.6 milionë dollarë në 34 kontrata lobimi në 10 vitet e fundit vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këto miliona janë vetëm një pjesë e shpenzimeve në kontrata lobim, ndaj sipas ekspertëve, është urgjente ngritja e mekanizmave kontrollues për të mbikëqyrur kontrata milionëshe për lobim.