Paketa e re fiskale 2022, debate në Kuvend për rekomandimet e FMN

Publikuar më: 2/11/2021, ora 13:30

Paketa e re fiskale 2022, debate në Kuvend për rekomandimet e FMN

Publikuar më: 2/11/2021, ora 13:30

Ministrja e Financave prezantoi në Komisionin e Ekonomisë paketën e re fiskale të vitit 2022. Në të parashikohet lehtësimi i taksimit të pagave, por edhe heqja e disa lehtësive fiskale, të kërkuara nga FMN. Gazetari i A2 CNN, Angelo Haruni, sjell detajet.

Paketa e re fiskale 2022, debate në Kuvend për rekomandimet e FMN

Publikuar më: 2/11/2021, ora 13:30

Ministrja e Financave prezantoi në Komisionin e Ekonomisë paketën e re fiskale të vitit 2022. Në të parashikohet lehtësimi i taksimit të pagave, por edhe heqja e disa lehtësive fiskale, të kërkuara nga FMN. Gazetari i A2 CNN, Angelo Haruni, sjell detajet.