Paketa e re fiskale, Dhoma Italiane e Tregtisë: E dëmshme për biznesin dhe qytetarët

Përditësuar më: 16/11/2021, ora 16:42

Paketa e re fiskale, Dhoma Italiane e Tregtisë: E dëmshme për biznesin dhe qytetarët

Përditësuar më: 16/11/2021, ora 16:42

Dhoma Italiane e Tregtisë e konsideron të dëmshme paketën e re fiskale, si e papritur dhe e pakonsultuar me biznesin. Presidenti i saj, Antonio Nidoli, thotë se ajo mund të sjellë pasoja negative për ekonominë e vendit dhe qytetarët shqiptarë.

Paketa e re fiskale, Dhoma Italiane e Tregtisë: E dëmshme për biznesin dhe qytetarët

Përditësuar më: 16/11/2021, ora 16:42

Dhoma Italiane e Tregtisë e konsideron të dëmshme paketën e re fiskale, si e papritur dhe e pakonsultuar me biznesin. Presidenti i saj, Antonio Nidoli, thotë se ajo mund të sjellë pasoja negative për ekonominë e vendit dhe qytetarët shqiptarë.