Pakti për Universitetin, studentët: S’janë plotësuar kushtet, protesta të vazhdonte – A2

Pakti për Universitetin, studentët: S’janë plotësuar kushtet, protesta të vazhdonte

“Paktit për Universitetin” nuk e ka përmbushur qëllimin e tij. Tre muaj nga shpallja e dokumentit që synon përmirësimin e kushteve për studentët në universitete e konvikte, vetëm 4 pika janë plotësuar nga 22 premtime.