“Pakti për universitetin”, vetëm 8.3% mendojnë se cilësia është rritur

Një muaj nga fillimi i vitit akademik dhe 1 vit pas protestës, studentët nuk gjejnë të plotësuara kushtet e kërkuara, të paktën ky ishte rezultati i sondazhit të kryer mes të rinjve.