Pandemia dhe shëndetësia: Covid-19 “largoi” qytetarët nga spitale, synohet zbutja e këtij hendeku

Publikuar më: 14/1/2022, ora 16:00

Pandemia dhe shëndetësia: Covid-19 “largoi” qytetarët nga spitale, synohet zbutja e këtij hendeku

Publikuar më: 14/1/2022, ora 16:00

Pandemia Covid-19 largoi qytetarët nga kujdesi shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë angazhohet që përmes një serie reformash të zhbëjë këtë problematikë duke mundësuar shërbim të denjë për pacientët.

Pandemia dhe shëndetësia: Covid-19 “largoi” qytetarët nga spitale, synohet zbutja e këtij hendeku

Publikuar më: 14/1/2022, ora 16:00

Pandemia Covid-19 largoi qytetarët nga kujdesi shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë angazhohet që përmes një serie reformash të zhbëjë këtë problematikë duke mundësuar shërbim të denjë për pacientët.