Pandemia, e parë si një mundësi për turizmin

Gladiola Dona, nga sektori i trajnimeve të industrisë së mikpritjes, beson se përveç vështirësive, ky sezon paraqet edhe mundësi të mira për turizmin shqiptar. Më shumë konkurrencë për më pak klientë, do të bëjë që shumë hotele vendase të ofrojnë më të mirën e tyre, duke rritur kështu potencialet.