Pandemia në Evropë, rritje e shifrave ditore në Gjermani, Spanjë dhe Itali