Paratë e shqiptarëve “në gjumë”, apeli i AMF

Gjysma e parave të shqiptarëve janë të ngujuara dhe nuk investohen në ekonomi. Sipas drejtorit ekzekutiv të Autoritet të Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Koçi, raporti midis kredive dhe depozitave është shqetësues, ndërsa nivelit e investimeve përmes bursës dhe fondeve të investimit janë shumë të ulëta. Nëse fondet do të kanalizoheshin në këto instrumente, ato do të rrisnin performancën ekonomike të vendit.