Parcelat e plazheve, topografët e bashkive, rol kyç për 1050 kontrata në bregdet

Publikuar më: 31/5/2022, ora 20:13

Parcelat e plazheve, topografët e bashkive, rol kyç për 1050 kontrata në bregdet

Publikuar më: 31/5/2022, ora 20:13

Me afrimin e sezonit të pushimeve, kanë nisur edhe përgatitjet për plazh dhe posaçërisht ndarja e parcelave në bregdet ka qenë një problematikë që shpesh ka sjellë edhe viktima mes palëve që kundërshtojnë kufijtë. Drejtori i agjencisë së bregdetit shpjegon se pikërisht ndarja e këtyre kufijve është në dorë të bashkive ku ndodhen këto plazhe, ndërsa kërkohet bashkëpunim nga policia për të shmangur konfliktet.

Parcelat e plazheve, topografët e bashkive, rol kyç për 1050 kontrata në bregdet

Publikuar më: 31/5/2022, ora 20:13

Me afrimin e sezonit të pushimeve, kanë nisur edhe përgatitjet për plazh dhe posaçërisht ndarja e parcelave në bregdet ka qenë një problematikë që shpesh ka sjellë edhe viktima mes palëve që kundërshtojnë kufijtë. Drejtori i agjencisë së bregdetit shpjegon se pikërisht ndarja e këtyre kufijve është në dorë të bashkive ku ndodhen këto plazhe, ndërsa kërkohet bashkëpunim nga policia për të shmangur konfliktet.