Parku “Rinia” në Elbasan është kthyer në vend droge dhe banjo publike

Publikuar më: 7/11/2021, ora 13:51

Parku “Rinia” në Elbasan është kthyer në vend droge dhe banjo publike

Publikuar më: 7/11/2021, ora 13:51

Parkut Rinia në Elbasan, duket se i ka mbetur vetëm emri nga ai i dikurshmi që ishte realisht një park, pasi ndërhyrjet e bëra me miliarda lekë investime i kanë dhënë pamjen e një llogoreje lufte me mure prej guri dhe nënkalime të pakuptueshme që kanë prishur ambientin e tij.

Parku “Rinia” në Elbasan është kthyer në vend droge dhe banjo publike

Publikuar më: 7/11/2021, ora 13:51

Parkut Rinia në Elbasan, duket se i ka mbetur vetëm emri nga ai i dikurshmi që ishte realisht një park, pasi ndërhyrjet e bëra me miliarda lekë investime i kanë dhënë pamjen e një llogoreje lufte me mure prej guri dhe nënkalime të pakuptueshme që kanë prishur ambientin e tij.