Parlamenti i “djegur”, protagonizmi 4-vjeçar përmes figurës dhe zërit të aktorëve

Në tranzicionin shqiptar post-komunist një parlament nuk ka qenë si një tjetër, por për nga cilësia vetëm ai i fillimeve të pluralizimit kujtohet për mirë.