Parlamenti miraton trajtim më të mirë financiar për minatorët, naftëtarët e metalurgët

Parlamenti miratoi me shumicë votash ligjin që rregullon marrëdhëniet financiare të punonjësve të nëntokës.