Pas orës dhe telefonit, gati tualeti i mençur!

Telefona të mençur, ora të mençura, çfarë na pret në vijim, tualete të mençura? Po, kjo është e ardhmja.