Pavarësisht pandemisë, bizneset transferojnë jashtë vendit 258 milionë euro

Publikuar më: 18/9/2020, ora 14:39

Pavarësisht pandemisë, bizneset transferojnë jashtë vendit 258 milionë euro

Publikuar më: 18/9/2020, ora 14:39

Për bizneset që operojnë në tregjet e mbikqyrura financiare, si bankat apo kompanitë e sigurimeve, shpërndarja e fitimeve u pezullua përmes vendimeve të posaçme të autoriteteve rregullatore për të gjithë vitin 2020. Ndërkohë që ka vijuar për sektorët e tjerë të ekonomisë.

Pavarësisht pandemisë, bizneset transferojnë jashtë vendit 258 milionë euro

Publikuar më: 18/9/2020, ora 14:39

Për bizneset që operojnë në tregjet e mbikqyrura financiare, si bankat apo kompanitë e sigurimeve, shpërndarja e fitimeve u pezullua përmes vendimeve të posaçme të autoriteteve rregullatore për të gjithë vitin 2020. Ndërkohë që ka vijuar për sektorët e tjerë të ekonomisë.