Pavarësisht rënies së interesave, bonot e thesarit po “joshin” shqiptarët

Publikuar më: 30/5/2023, ora 22:57

Pavarësisht rënies së interesave, bonot e thesarit po “joshin” shqiptarët

Publikuar më: 30/5/2023, ora 22:57

Investimi në tituj qeveritarë po vijon të zgjojë interesin e qytetarëve dhe sipërmarrësve shqiptarë. Në ankandin e së martës, ndonëse qeveria kishte kërkuar 7,5 miliardë lekë, investitorët ofruan 10,4 miliardë lekë në bono thesari 12-mujore.

Pavarësisht rënies së interesave, bonot e thesarit po “joshin” shqiptarët

Publikuar më: 30/5/2023, ora 22:57

Investimi në tituj qeveritarë po vijon të zgjojë interesin e qytetarëve dhe sipërmarrësve shqiptarë. Në ankandin e së martës, ndonëse qeveria kishte kërkuar 7,5 miliardë lekë, investitorët ofruan 10,4 miliardë lekë në bono thesari 12-mujore.