Pavarësisht rritjes së çmimeve, u shpenzua më pak për familjet në nevojë

Publikuar më: 27/6/2022, ora 15:15

Pavarësisht rritjes së çmimeve, u shpenzua më pak për familjet në nevojë

Publikuar më: 27/6/2022, ora 15:15

Megjithëse gjenden më në nevojës e kurrë, qeveria po jep më pak për pjesën më të brishtë të popullatës. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në 5 muajt e parë të vitit për familjet që marrin ndihmë ekonomike u shpenzuan 9,4 miliardë lekë, 300 milionë më pak se vitin e shkuar.

Pavarësisht rritjes së çmimeve, u shpenzua më pak për familjet në nevojë

Publikuar më: 27/6/2022, ora 15:15

Megjithëse gjenden më në nevojës e kurrë, qeveria po jep më pak për pjesën më të brishtë të popullatës. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në 5 muajt e parë të vitit për familjet që marrin ndihmë ekonomike u shpenzuan 9,4 miliardë lekë, 300 milionë më pak se vitin e shkuar.