Peçi: Drejtuesit e kompanive shqiptare, optimistë për rritjen e bizneseve

Loreta Peçi, drejtuese e PwC Albania, u shpreh se “kompanitë shqiptare janë optimiste për rritjen e bizneseve”. “Mbi 66% e drejtuesve lokalë besojnë në rimëkëmbjen e ekonomisë globale dhe 76% besojnë se në 12 muajt e ardhshëm do të rritet gjithashtu edhe biznesi i tyre. 80% besojnë se biznesi i tyre do të rritet në 3 vitet e ardhshme.Optimizmi është reflektuar edhe në numrin e punonjësve. Mbi 43% besojnë se numri i punonjësve do të rritet në kompanitë e tyre në 12 muajt e ardhshëm. 68% e drejtuesve besojnë se numri i punonjësve do të rritet në 3 vitet e ardhshme”, tregoi Peçi.