“Pensionet” rrezikojnë buxhetin, Ekspertët: Të rritet punësimi dhe pagat me qëllim uljen e deficitit

Publikuar më: 7/11/2021, ora 14:03

“Pensionet” rrezikojnë buxhetin, Ekspertët: Të rritet punësimi dhe pagat me qëllim uljen e deficitit

Publikuar më: 7/11/2021, ora 14:03

Skema e pensioneve po rrezikon Buxhetin e Shtetit. Shqetësimi u ngrit nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko në mbledhjen e fundit të Komisionit për Ekonominë dhe Financat. Përfundim të ngjashëm ndau më herët edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit në raportin e auditit të zhvilluar në Institutin e Sigurimeve Shoqërore nga ku rezultoi se numri mesatar i kontribuuesve për sigurimet shoqërore rezultoi në 642.400 në vitin 2020, duke u ulur me mbi 17.700 në raport me 2019-ën.

“Pensionet” rrezikojnë buxhetin, Ekspertët: Të rritet punësimi dhe pagat me qëllim uljen e deficitit

Publikuar më: 7/11/2021, ora 14:03

Skema e pensioneve po rrezikon Buxhetin e Shtetit. Shqetësimi u ngrit nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko në mbledhjen e fundit të Komisionit për Ekonominë dhe Financat. Përfundim të ngjashëm ndau më herët edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit në raportin e auditit të zhvilluar në Institutin e Sigurimeve Shoqërore nga ku rezultoi se numri mesatar i kontribuuesve për sigurimet shoqërore rezultoi në 642.400 në vitin 2020, duke u ulur me mbi 17.700 në raport me 2019-ën.