Përdorimi mediatik i fëmijëve dënohet në botë

Enton Palushi, kryeredaktor “Mapo”, i ftuar në “Dita Jonë”