Përdoruesit e rrugës, vëzhgimi i A2 CNN në kryeqytet, kush gabon më tepër në sinjalistikë?

Publikuar më: 10/5/2022, ora 16:47

Përdoruesit e rrugës, vëzhgimi i A2 CNN në kryeqytet, kush gabon më tepër në sinjalistikë?

Publikuar më: 10/5/2022, ora 16:47

Pas këtij sinjali, duhet të nxitosh të lësh kryqëzimin sa më shpejt pasi shoferi që është pas teje nuk ka aq durim për të pritur sa rruga të jetë e lirë. Nxitime të tilla në kryqëzime janë bërë shpesh burime aksidenti. Shoferët provojnë të arrijnë semaforin dhe nga padurimi për të kaluar, shpesh nuk i shohin ngjyrat e tij.

Përdoruesit e rrugës, vëzhgimi i A2 CNN në kryeqytet, kush gabon më tepër në sinjalistikë?

Publikuar më: 10/5/2022, ora 16:47

Pas këtij sinjali, duhet të nxitosh të lësh kryqëzimin sa më shpejt pasi shoferi që është pas teje nuk ka aq durim për të pritur sa rruga të jetë e lirë. Nxitime të tilla në kryqëzime janë bërë shpesh burime aksidenti. Shoferët provojnë të arrijnë semaforin dhe nga padurimi për të kaluar, shpesh nuk i shohin ngjyrat e tij.