Përfundojnë provimet, maturantët kryejnë testin e fundit, gati për universitetin

Publikuar më: 24/6/2022, ora 16:22

Përfundojnë provimet, maturantët kryejnë testin e fundit, gati për universitetin

Publikuar më: 24/6/2022, ora 16:22

Testi i fundit ishte ai i lëndës me zgjedhje. Në këtë provim gjimnazistët kishin më tepër vetëbesim pasi u testuan në lëndën e tyre të preferuara. Lëndë te cila do t’i ndihmojnë për t’u orientuar drejt degës që do të ndjekin në universitet.

Përfundojnë provimet, maturantët kryejnë testin e fundit, gati për universitetin

Publikuar më: 24/6/2022, ora 16:22

Testi i fundit ishte ai i lëndës me zgjedhje. Në këtë provim gjimnazistët kishin më tepër vetëbesim pasi u testuan në lëndën e tyre të preferuara. Lëndë te cila do t’i ndihmojnë për t’u orientuar drejt degës që do të ndjekin në universitet.