Përgjysmohen lindjet, reduktohen familjet e mëdha

Vite më parë rrallë mund të gjeje familje vetëm me një fëmijë, ndërsa sot dy apo tre lindje konsiderohen shumë.

Për gjyshet e sotme kohët kanë ndryshuar, jo vetëm për planifikimin familjar, por dhe vështirësitë e rritjes së fëmijëve.