Përmirësim i situatës pandemike në Kosovë, zëdhënësi i Ministrisë: Kujdes me fushatën zgjedhore

Shifrat për sa i përket pandemisë duken më së fundmi premtuese në Kosovë, me ulje të rasteve dhe një fushatë vaksinimi të suksesshme.
Por Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, fton për një vëmendje të lartë, nga momenti që po afrojnë zgjedhjet vendore, si dhe tubimet masive që shpeshherë përkthehen në vatra infeksioni.