Përparësitë e fondeve të investimit

Publikuar më: 1/8/2022, ora 11:58

Përparësitë e fondeve të investimit

Publikuar më: 1/8/2022, ora 11:58

Në “Business News”, në A2 CNN, ishte e ftuar Edlira Konini, administratore e “Raiffeisen Invest”.