Personat me aftësi të kufizuara, pandemia u rëndoi jetesën, shtoi varfërinë dhe papunësinë e tyre

Publikuar më: 24/10/2021, ora 12:22

Personat me aftësi të kufizuara, pandemia u rëndoi jetesën, shtoi varfërinë dhe papunësinë e tyre

Publikuar më: 24/10/2021, ora 12:22

Në Shqipëri jetojnë pak më shumë se 144 mijë persona me aftësi të kufizuara, kategori e cila përbën rreth 5 për qind të popullsisë rezidente.

Personat me aftësi të kufizuara, pandemia u rëndoi jetesën, shtoi varfërinë dhe papunësinë e tyre

Publikuar më: 24/10/2021, ora 12:22

Në Shqipëri jetojnë pak më shumë se 144 mijë persona me aftësi të kufizuara, kategori e cila përbën rreth 5 për qind të popullsisë rezidente.