Përtej propagandës shtetërore, impakti i vërtetë i Covid-19 në Rusi, pacientët në korridore