Plakja e popullsisë, më shumë sëmundje edhe më tepër para’ të harxhuara

Publikuar më: 24/11/2022, ora 16:35

Plakja e popullsisë, më shumë sëmundje edhe më tepër para’ të harxhuara

Publikuar më: 24/11/2022, ora 16:35

Shqiptarët po jetojnë më gjatë. Nëse në vitin 1950 jetëgjatësia mesatare e një qytetari ishte 54.4 vite, tani ka arritur në 77.3 vite duke u zgjeruar kështu me mbi dy dekada. Bashkë me jetëgjatësinë, në Shqipëri është rritur edhe mosha mesatare e popullsisë. Nga 34.2 në vitin 2013, mosha mediane e popullsisë ka arritur në 38.2 vjeç.

Plakja e popullsisë, më shumë sëmundje edhe më tepër para’ të harxhuara

Publikuar më: 24/11/2022, ora 16:35

Shqiptarët po jetojnë më gjatë. Nëse në vitin 1950 jetëgjatësia mesatare e një qytetari ishte 54.4 vite, tani ka arritur në 77.3 vite duke u zgjeruar kështu me mbi dy dekada. Bashkë me jetëgjatësinë, në Shqipëri është rritur edhe mosha mesatare e popullsisë. Nga 34.2 në vitin 2013, mosha mediane e popullsisë ka arritur në 38.2 vjeç.