Plani ekonomik i qeverisë për katërvjeçarin e ardhshëm, skenarët e recensionit