Plani i Ministrisë së Arsimit, mësimi deri në 4 turne, orët 30 minuta

Shqipëria do të hapë shkollat në 14 shtator, por me kushte të tjera për mbrojtjen nga virusi.